Objednávka:
Objednávka akcie musí byť vždy doručená písomnou formou (faxom, e-mailom, poštou, kurierom) a to najneskôr 14 dní pred konaním akcie. Všetky doplnkové služby či položky (dekorácia, kvetinová výzdoba, hudba, osvetlenie, zvuková aparatúra, párty stany, atd.) musia byť písomnou súčasťou objednávky, v opačnom prípade nebudú poskytnuté.

Nápoje
Pri požiadavke na servis Vašich nápojov si vyhradzujeme právo na účtovanie tzv. „korkovného“ v cene 5,- eur/fľaša. Pri objednávke nealkoholických nápojov (minerálna voda, džúsy, ovocné šťavy) je klientovi účtovaná čiastka 6,50 eur/osoba bez obmedzenia konzumácie.

Poškodenie inventára
Pri akomkoľvek poškodení nábytku inventáru či zariadení budov, ktoré bolo spôsobené hosťom v priebehu akcie, bude klientovi naúčtovaná náhrada škody v plnej výške.

Platobné pomienky
Klientovi je pri podpise objednávky vystavená zálohová faktúra vo výške 50% z predbežnej ceny. Túto faktúru je nutné uhradiť najneskôr 14 dní pred uskutočnením akcie. Platba môže byť prevedená v hotovosti v sídle firmy F & M Catering s.r.o., alebo prevodom z bankového účtu. Táto čiastka bude následne odpočítaná z konečnej čiastky pri vystavení doplatkovej faktúry. V prípade úhrady doplatkovej faktúry prevodom je táto faktúra splatná so 14 tich dní od jej vystavenia. Pri oneskorenej platbe si vyhradzujeme právo účtovať za každý deň omeškania penále vo výške 0,5% z konečnej čiastky.

Storno podmienky
Spoločnosť F & M Catering s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok podľa týchto pravidiel.
• poplatok 0% z výšky ceny cateringu pri zrušení alebo odstúpení od objednávky písomnou formou v rozmedzí ôsmych týždňov pred objednaným dátumom.
• poplatok 25% z výšky ceny cateringu pri zrušení alebo odstúpení od objednávky písomnou formou v rozmedzí šiestich týždňov pred objednaným dátumom.
• poplatok 50% z výšky ceny cateringu pri zrušení alebo odstúpení od objednávky písomnou formou v rozmedzí štyroch týždňov pred objednaným dátumom.
poplatok 75% z výšky ceny cateringu pri zrušení alebo odstúpení od objednávky písomnou formou v rozmedzí siedmych pracovných dní pred objednaným dátumom.
• poplatok 100% z výšky ceny cateringu pri zrušení alebo odstúpení od objednávky písomnou formou v rozmedzí 48 hodín pred objednaným dátumom.

Spôsob platby
Akceptujeme väčšinu druhov kreditných kariet, platbu na faktúru či hotovosťou.