Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov

V roku 2010 sme pripravili pri príležitosti oficiálneho otvorenia kogeneračnej jednotky v Bardejove recepciu pre pozvaných hostí, za účasti predstaviteľov vlády.
Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov Kogeneračná jednotka - Bio energy Bardejov